Kontakt politisk sekretariat

Her er oversikt over politisk sekretariat og hvilke styrer, råd eller utvalg de er sekretær for.


 
Mona Anita Bjørnsrud

Mona Anita Bjørnsrud
Leder
Tlf 32 80 86 04
Send e-post

Hovedutvalget for miljø, innovasjon og næring
Hovedutvalg for kultur, idrett og folkehelse
Fylkesvalgstyret
Valgnemnda 

Marit Portaasen

Marit Portaasen
Tlf 32 80 85 10
Send e-post

Fylkesordførers sekretær

Anne Hetty Andersen

Anne Hetty Andersen
Tlf 32 80 87 03
Send e-post

Fylkestinget
Fylkesutvalget
Hovedutvalget for samferdselssektoren
Fylkets trafikksikkerhetsutvalg 

Liv Randi Woldhaug

Liv Randi Woldhaug
Tlf 32 80 87 93
Send e-post

Hovedutvalget for utdanningssektoren
Yrkesopplæringsnemnda
Fylkeskommunal klagenemnd
Administrasjonsutvalget
Forhandlingsutvalget 

Rita Starup Andersen

Rita Starup Andersen
Tlf 32 80 86 89
Send e-post

Råd for likestilling av funksjonshemmede i Buskerud
Fylkeseldrerådet

Marianne Israelsen

Marianne Israelsen
(permisjon - prosjektkontor Viken)


Publisert 19. oktober 2015, oppdatert 8. august 2016.