Politisk ledelse

Fylkeskommunen blir styrt av folkevalgte politikere. Fylkesordfører i Buskerud er Roger Ryberg (Ap). Olav Skinnes (Sp) er fylkesvaraordfører.

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske styringsorgan.

Sentrale oppgaver for fylkestinget er:

  • Fylkesplanlegging
  • Planlegging av fylkeskommunens egen virksomhet
  • Økonomiplan og årsbudsjett 

Fylkesutvalget tilsvarer formannskapet i kommunene. Det tar avgjørelse i saker det er tildelt myndighet i, eller avgir innstilling overfor fylkestinget.

Fylkeskommunen har fire hovedutvalg som tar seg av hvert sitt fagområde.


Medlemmer av fylkesutvalget:

 Roger Ryberg

Roger Ryberg, Ap
Fylkesordfører
Leder møtene i fylkestinget og fylkesutvalget

Tlf. 32 80 85 10 - 93 42 94 29 
E-post: Roger Ryberg

Fast kontor i fylkeshuset

 Olav Skinnes Olav Skinnes, Sp
Fylkesvaraordfører

Tlf. 99 51 05 63
E-post: Olav Skinnes

Fast kontor i fylkeshuset
 Anne Sandum

Anne Sandum, Ap
Gruppeleder Ap

Tlf. 40 80 59 95
E-post: Anne Sandum

Fast kontor i fylkeshuset

Bjørn Tore Ødegården  

Bjørn Tore Ødegården, Ap 

Tlf. 47 32 23 23 
E-post: Bjørn Tore Ødegården

 

Tonje Kristensen 

Tonje Kristensen, Ap 


Tlf. 41 16 43 66 
E-post: Tonje Kristensen

Viel Jaren Heitmann

Viel Jaren Heitmann, Sp
Gruppeleder Sp

Tlf. 40 24 36 21 
E-post: Viel Jaren Heitmann

 Anders Wengen

Anders Wengen, V 
Gruppeleder V

 

Tlf. 97 13 69 22 
E-post: Anders Wengen

Hanne Lisa Matt 

Hanne Lisa Matt, MDG 
Gruppeleder MDG


Tlf. 45 01 97 87 
E-post: Hanne Lisa Matt

Fast kontor i fylkeshuset

Rune Kjølstad

Rune Kjølstad, H 
Gruppeleder H

Tlf. 90 09 80 02 
E-post: Rune Kjølstad

 Terje Vegard Kopperud Terje Vegard Kopperud, Uavhengig 


Tlf. 92 21 28 76 
E-post: Terje Vegard Kopperud
 Iselin Haugo

Iselin Haugo, H


Tlf. 95 44 49 08 
E-post: Iselin Haugo

 

 Sandra Bruflot

Sandra Bruflot, H
 


Tlf. 95 46 77 17
E-post: Sandra Bruflot

 Britt Homstvedt Britt Homstvedt, H


Tlf. 90 11 65 57
E-post: Britt Homstvedt
 Trond Johansen

Trond Johansen, KrF 
Gruppeleder KrF 


Tlf. 90 99 80 95 
E-post: Trond Johansen

Lavrans Kierulf 

Lavrans Kierulf, Frp
Gruppeleder Frp

Tlf. 40 48 46 02
E-post: Lavrans Kierulf

Fast kontor i fylkeshuset

 

Ikke medlem av fylkesutvalget, men del av politisk ledelse:

Lena Reitan

Lena Reitan, SV
Gruppeleder SVTlf. 90 22 33 46
E-post: Lena Reitan


Publisert 16. april 2012, oppdatert 5. september 2018.