Politisk organisering

Fylkestinget er fylkeskommunens overordnede politiske organ, med flere underliggende råd og utvalg.