Buskerudtinget

Buskerudtinget består av fylkets stortingsrepresentanter, fylkesutvalget og ordførerne i de 21 kommunene. I tillegg deltar representanter fra fylkesmannen og organisasjoner i Buskerud.

Målet er å få til et samarbeid om viktige saker som har stor betydning for befolkningen i Buskerud.

Buskerudtinget møtes to ganger i året. 

Møtene i Buskerudtinget sendes direkte på web-TV.


Publisert 2. juli 2012, oppdatert 15. november 2016.