Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste politiske organ, som treffer avgjørelser i alle viktige og prinsipielle saker som omhandler fylkeskommunens virksomhet.

Blant annet vedtar fylkestinget økonomiplan og årsbudsjettet som gir rammer for alt arbeid i fylkeskommunen.

Fylkestinget i Buskerud har 43 representanter, og har ansvar for alle fylkeskommunale oppgaver.

I tillegg er det egne utvalg for miljø, innovasjon og næring, kultur, idrett og folkehelse, samferdsel og utdanning.

Flertallet i fylkestinget (partiene i posisjon) velger en fylkesordfører, som er møteleder for fylkestingsmøtene og leder fylkesutvalget.

I tillegg velges en fylkesvaraordfører. Fylkestinget utnevner også representanter og ledere for fire hovedutvalg, som har delansvar for fylkeskommunens mange ansvarsområder.

Fylkestingsvalget arrangeres hvert fjerde år, samtidig med kommunevalget. Neste fylkestingsvalg er i 2019.

Fylkestinget 2015-2019

I perioden 2015-2019 samarbeider partiene Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Miljøpartiet de Grønne, Venstre og Sosialistisk Venstreparti om å styre fylkeskommunen. Tilsammen har de fem partiene 24 av de 43 representantene.

Representantene fordeler seg slik:

Posisjon

 

Opposisjon

 
Arbeiderpartiet 15 Høyre 14
Senterpartiet 4 Fremskrittspartiet 4
Miljøpartiet De Grønne 2 Kristelig Folkeparti 1
Venstre 2    
Sosialistisk Venstreparti 1    

Publisert 11. mai 2016, oppdatert 24. mai 2016.