Kontrollutvalget møteplan og medlemmer

Kontrollutvalget er fylkestingets kontrollorgan overfor politiske organer og overfor administrasjonen. Utvalget har en uavhengig status. Kontrollutvalgets møter er åpent for publikum.

Møteplan 2018

Jan Feb Mars April Mai Juni Juli Aug Sept Okt Nov Des

1. 1. 17. 31.     28.        

 

Se oversikt på kontrollutvalgets nettside for detaljer og møtedokumenter

 

Medlemmer

Varamedlemmer

Morten Eriksrød (H), leder
Mathias Dannevig (Ap), nestleder
Vera Henden (Ap)
Gotfred Rygh (SV)
Gunn Torill Homme Mathisen (V)
Knut Gjerde (FrP)
Ana Maria Silva- Harper (H)

Christine Ax (H)
Jan Midtskogen (Ap)
Anne Hilde Rese (Ap)
Christine Soot Sandli (SV)
Halvor Lilleslett (V)
Odd Mortensen (Frp)
Adnan Afzal (H)


Publisert 29. april 2013, oppdatert 20. september 2018.