Innspill til reformen

Fylkestingets innspill til reformen

Fylkestinget behandlet sitt innspill til regionreformen i fylkestingsmøtet 31. august 2016. Fylkestinget vedtok med bredt flertall å se mot Akershus, Vestfold og Østfold.

Les: Stort flertall for Akershus, Vestfold og Østfold

 

Innspill fra kommunene i fylket

I forbindelse med utredningene om regionreform, har Buskerud fylkeskommune innbudt kommuner og relevante organisasjoner om råd og innspill på hvilket alternativ for sammenslåing Buskerud bør velge. 

Les: Kommunene i Buskerud vil østover


Publisert 27. september 2016, oppdatert 15. november 2017.