Åpen spørretime

Innbyggerne i Buskerud og andre interesserte kan stille spørsmål direkte til fylkestinget. Spørretimen arrangeres i forbindelse med møter i fylkestinget.

Spørsmålene skal gjelde fylkeskommunale forhold og de politikkområdene fylkestinget behandler. Spørsmålene skal være korte og bør være sendt inn på forhånd.

Fylkesordføreren svarer direkte i møtet. Han kan også delegere til andre å svare. Det gis rom for én replikk, både for den som spør og den som svarer.

Fylkestinget har innført spørretimen for å gi innbyggerne mulighet til direkte kontakt og for å bidra til åpenhet om fylkeskommunale forhold.

Send spørsmål

  • som e-post til: postm...@bfk.no
  • som brev: Fylkesordføreren, Buskerud fylkeskommune, Postboks 3563, 3007 Drammen.

Direktesending web-TV 
Alle fylkestingets møter blir direktesendt på web-tv, også åpen spørretime.Publisert 23. mai 2012, oppdatert 28. september 2016.