Fylkestingsvalg 2019

Neste kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes mandag 9. september 2019. I enkelte kommuner også søndag 8. september. Valgdistriktene skal gjenspeile den nye kommune- og fylkesinndelingen, som trer i kraft fra 1. januar 2020.

Det betyr at innbyggerne i Akershus, Buskerud og Østfold skal velge sine representanter til fylkestinget i nye Viken fylkeskommune.

Les mer på om fylkestingsvalget på viken2020.no


Publisert 28. februar 2019, oppdatert 28. februar 2019.