Stortingsvalg 2017

Valgdagen er 11. september 2017. Det enkelte kommunestyret kan vedta at det også skal holdes valg i sin respektive kommune søndag før valgdagen.

Buskerud har ni mandater til stortinget. Det er samme antall som tidligere.

 

Frist for innlevering av listeforslag

Listeforslaget må være kommet inn til fylkeskommunen innen 31. mars 2017 kl 1200.  

Listeforslaget sendes til:

Buskerud fylkeskommune
Fylkesvalgstyret
Postboks 3563
3007 Drammen

Du kan også levere listeforslaget på fylkeshuset i Hauges gate 89, 3019 Drammen.

 

Informasjon om innlevering av listeforslag for partier og andre som stiller lister

Et listeforslag skal være underskrevet av et visst antall personer. Det er tilstrekkelig med underskrift fra minst to av styremedlemmene i det fylket listen gjelder for. Partier som ved stortingsvalget i 2013 fikk en oppslutning på minst 500 stemmer i ett fylke eller 5000 stemmer i hele landet kan levere liste. Dette gjelder også for partier som har blitt registrert i Partiregisteret etter stortingsvalget i 2013. For andre partier eller grupper skal listeforslaget være underskrevet av minst 500 personer med stemmerett i fylket. 

Merk at på grunn av krav til underskrift på papir må listeforslaget leveres i sin originale form. 

Skjema som skal brukes til innlevering av listeforslag og veiledning

Regelverket om krav til og behandling av listeforslag 

Foreløpig oversikt over registrerte politiske partier som kan stille liste etter forenklet regelverk ved stortingsvalget 2017 

 

Oversikt over politiske registrerte partier

Partiregisteret (Brønnøysundregistrene)

 

Stortingsmandater

Fordeling av stortingsmandatene for valget 2017 


Publisert 10. januar 2017, oppdatert 28. februar 2019.