Internasjonalt ungdomsarbeid

Buskerud Ungdommens Fylkesting har uttrykt at de ønsker å engasjere seg i internasjonalt arbeid. Blant annet i spørsmål om klima, handel, menneskerettigheter og demokrati så ungdom nødvendigheten med internasjonalt samarbeid.

Den økende globaliseringen gjør det nødvendig med større kjennskap til, og kunnskap om verden rundt oss. BUFT vil gjerne bidra til en positiv internasjonal utvikling og ønsker å være med på å forme den verden vi er en del av. 

ØstsamUng

Buskerud Ungdommens Fylkesting er med i ungdomsnettverket til Østlandssamarbeidet, ØstsamUng. BUFT disponerer fem plasser hver samling (vår og høst). Det er to faste representanter i ØstsamUng, da de to representantene i BSSSC også møter her. Ellers velges de øvrige representantene fra ungdomspanelet.

BSSSC

BUFT er gjennom ØstsamUng med i det internasjonale ungdomsnettverket til BSSSC. ØstsamUng disponerer minimum fem plasser her, og leder Jørgen Wear er en av BUFT sine representanter i dette nettverket. Den andre representanten velges januar 2016. 

Aktiv Ungdom

Buskerud fylkeskommune og BUFT er, og har vært, med som partnere og deltagere i flere Aktiv Ungdom-prosjekt med tema som menneskerettigheter, miljø og folkehelse, for å nevne noe. 

Blant annet deltok tre ungdom fra Buskerud i utvekslingen "We've got Power!" i Litauen desember 2012, der menneskerettigheter og demokrati stod sentralt. Tre av ungdommene i BUFT deltok på Barnas Fredskonferanse i Moss i august 2013. 

Internasjonalt ungdomsarbeid


Publisert 29. oktober 2013, oppdatert 27. juni 2016.