Presentasjon av styret i Buskerud Ungdommens Fylkesting

Styret i BUFT består av seks medlemmer, en fra hver region i Buskerud. Medlemmene blir valgt for en periode på to år. Hvert årsmøte er halvparten av styret på valg.

Styret jobber med alt som har med organisasjonsarbeidet i Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) å gjøre. For eksempel arrangerer de stormøtene, svarer på henvendelser fra ungdom, politikere og administrasjon, sitter i forskjellige arbeidsgrupper, med mer. 

 

Ingjerd Erika Eid SkjervenIngjerd Erika Eid Skjerven

Leder
Alder: 17 år
Skole: Ringerike vgs
Region: Ringeriksregionen
E-postadresse: ingjer...@gmail.com

Hvorfor er ungdomsmedvirkning viktig?
Ungdomsmedvirkning er viktig fordi det er ingen andre som vet hvordan det er å være ungdom enn ungdom selv.

 


 

Jesper StrømJesper Strøm

Nestleder
Alder: 17 år
Skole: Akademiet Sundland vgs 
Region: Drammensregionen 
E-postadresse: stromj...@gmail.com

Hva er din hjertesak? 
Jeg brenner for å forme et suverent medvirkningsorgan for ungdom i den nye Viken-regionen, dette gjøres med god dialog og relasjon mellom alle parter.

 


 

Cecilie SkrindoCecilie Skrindo

Sosiale medier ansvarlig
Alder: 16 år
Skole: Gol vgs
Region: Hallingdalsregionen
E-postadresse: cecilie...@gmail.com

Hva er det beste med ungdomsmedvirkning?
Det beste med ungdomsmedvirkning er at vi får påvirke samfunnet vi bor i, og det er ingenting som er mer gøy enn å se forandringer som vi har fått gjennomslag for. 


 

Malthe H. KjellerMalthe H. Kjeller

Kommunikasjonsansvarlig / 2. sekretær
Alder:
 18 år
Skole: Åssiden vgs
Region: Kongsbergregionen

E-postadresse: malth...@gmail.com

Hva er det beste med BUFT?
Det beste med BUFT er det fantastiske fellesskapet vi har og evnen vår til å faktisk påvirke samfunnet til det bedre.

 


 

Ståle Mørch HalvorsenStåle Mørch Halvorsen

Sekretær
Alder:
 14 år
Skole: Nordre Modum Ungdomsskole
Region: Midtfylket 
E-postadresse: 
stale.morch...@gmail.com

Hvorfor ble jeg med i BUFT?
Fordi jeg ville påvirke større organer i samfunnet. 

 


 

Tarjei Elias StorholtTarjei Elias Storholt

Varaansvarlig
Alder:
 17 år
Skole: Røyken vgs
Region: Vest-Viken 
E-postadresse: elias.s...@gmail.com

Hvorfor er det viktig for deg å jobbe med BUFT? 
Jeg synes det er viktig å jobbe med BUFT fordi da får jeg og andre ungdom en gylden mulighet til å påvirke politikken i nærområdet og i hele Buskerud.


Publisert 7. november 2013, oppdatert 13. desember 2018.