Ungdomspanelet i BUFT

Ungdommens fylkesting i Buskerud forkortes ofte til BUFT, og er et politisk medvirkningsorgan som jobber for og med ungdom fra 13 til 24 år i Buskerud.

Ungdomspanelet i Ungdommens Fylkesting i Buskerud (BUFT) består av ni representanter i tillegg til de seks representantene fra styret. Representantene blir valgt av årsmøtet til BUFT, og er fra hele fylket. De skal representere ungdommene og ungdomsrådene i kommunene. 

Det er ungdomspanelet som jobber med de politiske sakene fra handlingsplanen. Handlingsplanen er en plan med sakene BUFT har bestemt at ungdomspanelet skal jobbe med det neste året, og det er representantene på årsmøtet i BUFT som har jobba fram og stemt på de sakene de synes er viktigst.

I tillegg til sakene fra handlingsplanen kan ungdomspanelet uttale seg i saker der politikere eller administrasjonen ber om ungdommenes innspill. Det kan for eksempel være når de skal legge nye planer for skolene, kollektivtransport, eller andre saker der politikere og administrasjonen ønsker å høre ungdommenes mening om noe.  

Hvert årsmøte er ungdomspanelet på valg. Representantene som sitter i ungdomspanelet kan stille til gjenvalg, og det er ikke begrensninger på hvor mange ganger man kan bli gjenvalgt. Ungdomspanelet møtes sju ganger i året, i tillegg til stormøtene, og de representerer BUFT i forskjellige arbeidsgrupper, konferanser, og lignende. 

 


Publisert 16. februar 2015, oppdatert 13. desember 2018.